Privacyverklaring

Invoering

Het beschermen van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons en we zullen de informatie die we verzamelen alleen gebruiken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
We leggen hieronder duidelijk uit hoe we de persoonlijke informatie die u ons verstrekt via de site www.onderdelen-mv.nl verzamelen, beheren, verwerken, opslaan en delen. We zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy en u kunt erop vertrouwen dat we dit op een voorzichtige en redelijke manier doen. Lees dit privacybeleid aandachtig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen. 
Door uw bezoek aan www.onderdelen-mv.nl voort te zetten, accepteert u dit privacybeleid en de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals hieronder uitgelegd. Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, dient u www.onderdelen-mv.nl niet te gebruiken. 
Voor vragen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar data.privacy@onderdelen-mv.nl
Voor de doeleinden van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016/679), is de gegevensbeheerder Deux Roues Latresne (hierna "wij"), met het geregistreerde adres:
 • SAS Deux Roues Latresne
  ZA des Augustins
  33360 Latresne
  France

Persoonlijke informatie die wij van u verzamelen

U geeft ons uw persoonlijke gegevens door een account aan te maken, een bestelling te plaatsen, u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, contact met ons op te nemen via e-mail, telefoon of sociale media. De persoonlijke informatie die u ons verstrekt kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Wij verzamelen geen betalingsgegevens die rechtstreeks op de beveiligde betalingsdienst worden ingevoerd. Wij zullen alleen informatie opvragen die nodig is voor het specifieke doel.
Door het verstrekken van deze gegevens geeft u uw toestemming dat wij de gegevens verzamelen en verwerken om u de informatie, producten en diensten te leveren die u van ons heeft gevraagd. In dat geval is de rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6 (1) (a) van het AVG. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken om onze verplichtingen uit hoofde van tussen u en ons gesloten overeenkomsten na te komen. In een dergelijk geval is de rechtsgrondslag artikel 6 (1) (b) van het AVG. Wij slaan uw persoonlijke gegevens alleen op zolang wij deze nodig hebben om de door u gevraagde informatie, diensten of aanbiedingen te verstrekken of om onze verplichtingen uit hoofde van contracten na te komen.
Wij ontvangen automatisch de volgende informatie wanneer u www.onderdelen-mv.nl bezoekt:
 • Technische informatie, waaronder het internetprotocoladres (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone, browserplug-intypes en -versies, apparaattypen, besturingssysteem, tijd en datum van toestemming en platform;
 • Informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL), clickstream naar, door en van onze site (inclusief datum en tijd), producten die u hebt bekeken, gezocht of gekocht, paginaresponsietijden, downloadfouten, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs), methoden om door de website te bladeren en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om onze klantenservice te bellen.

Waarom wij uw persoonlijke gegevens verwerken

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden op www.onderdelen-mv.nl en om onze diensten voortdurend te verbeteren.
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om:
 • Bestellingen aannemen en afhandelen, producten en diensten leveren, met u communiceren over bestellingen, producten en diensten;
 • Verbeteren van gebruiksvriendelijkheid, effectiviteit & functionaliteit;
 • Prestaties analyseren en fouten herstellen;
 • Personaliseer uw ervaring;
 • Aanbevelen van diensten die voor u interessant kunnen zijn;
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Communiceer met u via e-mail of telefoon;
 • Fraude opsporen en voorkomen om u en ons te beschermen.
Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens met terugwerkende kracht te controleren als er een redelijk vermoeden bestaat van een illegale daad op grond van concrete aanwijzingen. Voor zover persoonlijke gegevens worden verwerkt, doen wij dit enkel en alleen om onze legitieme belangen te beschermen om illegale handelingen, met name in verband met onze website, te controleren. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 (1) (f) van het AVG.
Wij kunnen persoonlijke informatie over u ontvangen van andere bronnen als u gebruik maakt van een van de andere websites van de Microfiches.net-groep die wij exploiteren of van de andere diensten die wij leveren. Wij werken nauw samen met derden (waaronder bijvoorbeeld zakenpartners, onderaannemers in technische, betalings- en leveringsdiensten, advertentienetwerken, analytics-aanbieders, aanbieders van zoekinformatie). Wij zullen u op de hoogte brengen en om uw toestemming vragen wanneer wij persoonlijke informatie over u van hen ontvangen en de doeleinden waarvoor wij van plan zijn die informatie te gebruiken, alsmede de wettelijke basis voor een dergelijke verwerking. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en wij zullen de verwerking van uw gegevens voor dat doel stopzetten.
Wij gebruiken informatie over u als u uw toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden, zullen wij langs elektronische weg (e-mail) contact met u opnemen met informatie over goederen en diensten zoals die waarvoor deze toestemming is gegeven. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6 (1) (a) van het AVG. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen via data.privacy@onderdelen-mv.nl.
Derden, waarmee wij nauw samenwerken, kunnen ook informatie over u gebruiken als u uw toestemming hebt gegeven, om deze geselecteerde derde partijen toe te staan uw gegevens te gebruiken, om elektronisch contact met u op te nemen (e-mail). De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6 (1) (a) van het AVG. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen via data.privacy@onderdelen-mv.nl.
Als u een of meer artikelen aan uw mandje hebt toegevoegd, maar uw bestelling niet hebt voltooid, kunnen wij per e-mail contact met u opnemen om u in staat te stellen uw mandje op te halen. De verwerking voor dit doel is met name gebaseerd op onze legitieme belangen om het commerciële succes van onze organisatie te optimaliseren, om u een soepele en ergonomische navigatie op onze site te bieden, met name als uw browser niet meer werkt, en in het kader van de precontractuele relatie tussen u en ons. U kunt weigeren per e-mail gecontacteerd te worden om een winkelmandje te vervolledigen door hier te klikken.

Cookies

Onderdelen-mv.nl gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons in staat om uw ervaring te verbeteren. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "session cookies". Andere cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek. Voor zover persoonlijke informatie in dit verband wordt verwerkt, voeren wij deze verwerking uit op basis van ons legitiem belang om onze website voor gebruikers te verbeteren. De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is artikel 6 (1) (f) van het AVG.
U kunt cookies op uw apparaat op elk gewenst moment verwijderen en zodra deze zijn verwijderd, kunnen wij geen informatie in een cookie verwerken. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van de instelling van cookies en cookies alleen op individuele basis toestaat, het accepteren van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer u uw browser sluit. De functionaliteit van www.onderdelen-mv.nl kan beperkt zijn wanneer cookies zijn uitgeschakeld.

Google analytics

Onderdelen-mv.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruik van onze website te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten. Wij maken gebruik van Google Analytics met de extensie "anonymizeIp", zodat de IP-adressen die aan Google worden doorgegeven alleen in een verkorte versie worden verwerkt om uit te sluiten dat ze direct aan u gerelateerd zijn. Google zal deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten in verband met website- en internetgebruik te leveren. Google mag deze gegevens ook aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
U kunt de installatie van de Google Analytics cookie ook voorkomen door de instellingen van uw browser. Wij wijzen u erop dat als u dit doet, u mogelijk geen gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van onze website. Bovendien kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor Google Analytics voor de toekomst via de browser plug-in van Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Voor meer informatie over Google Analytics ga naar (https://support.google.com/analytics/answer/6004245).
Voor zover persoonlijke informatie in dit verband wordt verwerkt, voeren wij deze verwerking uit als onderdeel van ons legitiem belang voor eigen marketingdoeleinden en ter verbetering van onze dienstverlening. Wij beschermen uw informatie door uw IP-adres bij het verzamelen te anonimiseren, zodat u niet identificeerbaar bent. De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is artikel 6 (1) (f) van het AVG.

Veiligheid

Uw veiligheid & privacy is essentieel voor ons. Daarom is www.onderdelen-mv.nl beveiligd met een SSL-certificaat (Secure Sockets Layer) dat de door u ingevoerde informatie versleutelt. U kunt zien dat een website beveiligd is met een SSL-certificaat wanneer https (Hyper Text Transfer Protocol Secure) in de URL verschijnt en dat er een slotsymbool in de browserbalk staat.
Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Onze beveiligingsprocedures houden in dat we om een identiteitsbewijs kunnen vragen voordat we informatie vrijgeven. Het is belangrijk voor u om uw wachtwoord te beschermen tegen onbevoegde toegang. Zorg ervoor dat u zich afmeldt wanneer u klaar bent met het gebruik van een gedeelde computer.
Helaas is de overdracht van informatie via het internet nooit helemaal veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen, elke overdracht is op uw eigen risico.

Het delen van uw informatie

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens in geen geval! Onderdelen-mv.nl deelt uw persoonlijke gegevens alleen zoals hieronder beschreven en met de Microfiches.net groep.
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven indien dit wettelijk vereist is of indien wij derden opdracht geven om uw gegevens onder ons gezag te verwerken, maar dit zal gebeuren met strikte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving. In dit verband kunnen uw gegevens ook worden verwerkt door medewerkers die buiten de Europese Economische Ruimte werkzaam zijn en die voor ons, onze filialen of voor een van onze leveranciers werken. Hieronder vallen medewerkers die zich onder andere bezighouden met de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betaalgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten.

Bewaartijdstuk

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens om u in staat te stellen gebruik te blijven maken van www.onderdelen-mv.nl, gedurende de periode die nodig is om aan de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden te voldoen, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zoals voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden. Zo houden wij bijvoorbeeld uw bestelgeschiedenis bij zodat u al uw informatie over eerdere aankopen kunt bekijken.

Uw rechten

Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de rechten van de betrokkene tegenover ons te doen gelden. In het bijzonder hebt u daar recht op:
 • Verkrijgen van informatie of en in welke mate wij persoonlijke gegevens over u verwerken of niet;
 • Toegang tot opgeslagen gegevens over u, doel(en) van de verwerking, categorieën van gegevens, ontvangers aan wie wij gegevens bekendmaken, duur van de opslag;
 • Vraag om de rectificatie van uw gegevens zonder onnodige vertraging, voor zover deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Vraag ons om verwijdering van uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging;
 • Intrekking van uw aan ons gegeven toestemming voor de verwerking van uw gegevens op elk moment;
 • Laat de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken;
 • Ontvang uw persoonlijke gegevens die u ons in een gestructureerd, standaard en machinaal leesbaar formaat hebt verstrekt en geef deze gegevens door aan een andere controller.
U kunt uw rechten doen gelden door contact met ons op te nemen via data.privacy@onderdelen-mv.nl.

Partners & websites van derden

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en affiliates. Als u een link naar een van deze websites volgt, gelieve er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid aanvaarden. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke informatie aan deze websites verstrekt.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij zullen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen aan veranderende wettelijke, regelgevende of operationele vereisten. Lees regelmatig ons Privacybeleid om deze wijzigingen te erkennen.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en dienen per e-mail te worden gericht aan data.privacy@onderdelen-mv.nl.

Deze Privacy Policy treedt in werking op 2 juni 2023.